Denmark: Glossary - Archontology.org

Denmark: Glossary

Ærkebiskop = Archbishop
Af (Med) Guds Nåde = By (literally "with") the Grace of God
Beyern = Bavaria
Danmark = Denmark
Danmarks Frue og Husbonde og til hele Rigets fulmægtige Formynder = Denmark's Lady and Master and empowered Guardian of the whole Realm (cf. German: Dänemarks Frau und Herrin und bevollmächtigter Vormund des ganzen Reichs)
Dronning = Queen
Fulmægtig Frue og Husbonde og til ganske Riget af Danmarks Formynder = Empowered Lady and Master and Guardian of the whole Realm of Denmark (cf. German: Bevollmächtigte Frau und Herrin und Vormund des ganzen Reichs Dänemark)
Fyrste = Prince
Goters = Goths
Greve = Count (cf. German: Graf)
Hertug = Duke (cf. German: Herzog)
Island = Iceland
Konge = King
Kansler = Chancellor
Kongeriget = Kingdom (cf. German: Königsreich)
Norge = Norway
Palatsgreve pa Riin = Count-Palatine of the Rhine
rett arving til Norge = right heir of Norway
Rigsforstander = Lieutenant of the Realm
Rigsråd = Council of the Realm (cf. German: Reichsrat)
Rigsrådets Formand = Chairman of the Council of the Realm
Sverige = Sweden
utvald Konge = King-Elect
Venders = Wends
Last updated on: 25 Jun 2009 20:00:00