Czechoslovakia: Polity Style: 1945-1992

3 Apr 1945 - 11 Jul 1960 Československá republika
11 Jul 1960 - 29 Mar 1990 Československá socialistická republika
29 Mar 1990 - 23 Apr 1990 Československá federativní republika = Česko-slovenská federatívna republika
23 Apr 1990 - 31 Dec 1992 Česká a Slovenská Federativní Republika = Česká a Slovenská Federatívna Republika
Last updated on: 26 Jun 2009 10:08:09