Czechoslovakia: Glossary

Definitions: Czech (original) - Slovak (recorded only if different from Czech; original) - English equivalent
Česká a Slovenská Federativní Republika = Česká a Slovenská Federatívna Republika = Czech and Slovak Federative Republic
Československá federativní republika = Česko-slovenská federatívna republika = Czechoslovak Federative Republic
Československá republika = Czechoslovak Republic
Česko-slovenská republika = Czecho-Slovak Republic
Československá socialistická republika = Czechoslovak Socialist Republic
Československá vláda = Czechoslovak Government
Československý stát = Československý štát = Czechoslovak State
Národní výbor československý = Národný výbor československý = Czechoslovak National Council
Předseda Národního výboru Československého = Predseda Národného výboru Československého = Chairman of the Czechoslovak National Council
Předseda vlády = Predseda vlády = Chairman of the Government
Prezident České a Slovenské Federativní Republiky = Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky = President of the Czech and Slovak Federative Republic
Prezident Československé federativní republiky = Prezident Česko-slovenskej federatívnej republiky = President of the Czechoslovak Federative Republic
Prezident Československé republiky = Prezident Československej republiky = President of the Czechoslovak Republic
Prezident Československé socialistické republiky = Prezident Československej socialistickej republiky = President of the Czechoslovak Socialist Republic
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky = Vláda Českey a Slovenskej Federatívnej Republiky = Government of the Czech and Slovak Federative Republic
Vláda Československé republiky = Vláda Československej republiky = Government of the Czechoslovak Republic
Vláda Česko-slovenské republiky = Vláda Česko-slovenskej republiky = Government of the Czecho-Slovak Republic
Vláda Československé socialistické republiky = Vláda Československej socialistickej republiky = Government of the Czechoslovak Socialist Republic
Last updated on: 16 May 2010 07:01:31