Azerbaijan: Glossary

Azerbaijani definitions: Azerbaijani (current script; original definitions in former scripts are in brackets with valid dates) - English equivalent
Azərbaycan Cümhuriyyəti = Azerbaijani Republic
Azərbaycan Demokratik Respublikası = Azerbaijani Democratic Republic
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti = Azerbaijani People's Republic
Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti = Azerbaijani Socialist Soviet Republic (literally Azerbaijani Social Conciliar Republic)
Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri = Chairman of the Azerbaijani Central Executive Council
Azərbaycan Milli Şurası = Azerbaijani National Council
Azərbaycan Milli Şurasının sədri = Chairman of the Azerbaijani National Council
Azərbaycan Parlamenti sədrinin birinci müavini = First Deputy Chairman of the Parliament of Azerbaijan
Azərbaycan Parlamentının sədri = Chairman of the Parliament of Azerbaijan
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətini həyata keçirən = Acting President of the Azerbaijani Republic (literally Exercising the Functions of the President of the Azerbaijani Republic)
Azәrbaycan Respublikası = Azerbaijani Republic
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri = Prime Minister of the Azerbaijani Republic (literally Chief Minister of the Azerbaijani Republic)
Azərbaycan Respublikası Baş nazirin birinci müavini = First Deputy Prime Minister of the Azerbaijani Republic (literally First Deputy Chief Minister of the Azerbaijani Republic)
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci müavinin səlahiyyətlərini icra edən = Acting First Deputy Prime Minister of the Azerbaijani Republic (literally Exercising the Functions of the First Deputy Chief Minister of the Azerbaijani Republic)
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən = Acting Prime Minister of the Azerbaijani Republic (literally Exercising the Functions of the Chief Minister of the Azerbaijani Republic)
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin vəzifəsini icra edən = Acting Prime Minister of the Azerbaijani Republic (literally Exercising the Office of the Chief Minister of the Azerbaijani Republic)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti = President of the Azerbaijani Republic
Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti = Azerbaijani Socialist Soviet (literally Conciliar) Republic
Azәrbaycan Sovet Sosialist Respublikası [1936-1939: Azәrbajcan Sovet Sosialist Respublikasь; 1939-1991: Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы] = Azerbaijani Soviet Socialist Republic
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Prezidenti [1990-1991: Азəрбаjҹан Совет Сосиалист Республикасынын президенти] = President of the Azerbaijani Soviet Socialist Republic
Azәrbaycan Sovet Sosialist Respublikası Али Советинин Rəyasət Heyətinin sədri [1939-1991: Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Рəjасəт Һеj'əтинин сəдри] = Chairman of the Presidium of the Supreme Council of the Azerbaijani Soviet Socialist Republic
Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin sədri = Chairman of the Provisional Revolutionary Committee
Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin sədrinin müavini = Deputy Chairman of the Provisional Revolutionary Committee
Nazirlər Şurasının sədri = Chairman of the Council of Ministers
Russian definitions (from 1956 in semi-official use): Russian (transliteration) - Russian (current script) - English equivalent
Azerbajdžanskaja Demokratičeskaja Respublika = Азербайджанская Демократическая Республика = Azerbaijani Democratic Republic
Azerbajdžanskaja Respublika = Азербайджанская Республика = Azerbaijani Republic
Azerbajdžanskaja Sovetskaja Socialističeskaja Respublika = Азербайджанская Советская Социалистическая Республика = Azerbaijani Soviet Socialist Republic
Last updated on: 26 Jun 2009 02:54:07