Azerbaijan: Heads of State: 1990-2019

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Prezidenti
19 May 1990 – 5 Feb 1991 Ayaz Niyazi oğlu Mütəllibov
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
5 Feb 1991 – 6 Mar 1992 Ayaz Niyazi oğlu Mütəllibov (x)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətini həyata keçirən
6 Mar 1992 – 14 May 1992 Yaqub Cavad oğlu Məmmədov
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
14 May 1992 – 16 May 1992 Ayaz Niyazi oğlu Mütəllibov (x)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətini həyata keçirən
16 May 1992 – 18 May 1992 Yaqub Cavad oğlu Məmmədov (x)
18 May 1992 - 16 Jun 1992 İsa Yunis oğlu Qəmbərov (Qəmbər)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
16 Jun 1992 - 1 Sep 1993 Əbülfəz Qədirqulu oğlu Əliyev (Elçibəy)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətini həyata keçirən
1 Sep 1993 - 10 Oct 1993 Heydər Əlirza oğlu Əliyev [1]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
10 Oct 1993 - 31 Oct 2003 Heydər Əlirza oğlu Əliyev (x)
31 Oct 2003 - İlham Heydər oğlu Əliyev

[1] In office: 24 Jun 1993 - 10 Oct 1993.
Last updated on: 26 Jun 2009 02:54:03