Azerbaijan: Heads of State: 1918-1922

Azərbaycan Milli Şurasının sədri
17 Jun 1918 - 17 Jun 1918 Məhəmməd Əmin Axund Hacı Molla Ələkbər oğlu Rəsulzadə [1]
Nazirlər Şurasının sədri (ex officio)
17 Jun 1918 - 16 Nov 1918 Fətəli Xan İsgəndər Xan oğlu Xoyski [2]
Azərbaycan Milli Şurasının sədri
16 Nov 1918 - 7 Dec 1918 Məhəmməd Əmin Axund Hacı Molla Ələkbər oğlu Rəsulzadə (x)
Azərbaycan Parlamenti sədrinin birinci müavini [3]
7 Dec 1918 - 22 Jan 1920 Həsən bəy Məşədi Hüseyn oğlu Ağayev
22 Jan 1920 - 2 Feb 1920 office vacant [4]
2 Feb 1920 - 27 Apr 1920 Məmməd Yusif Hacıbaba oğlu Cəfərov
Azərbaycan Parlamentının sədri
7 Dec 1918 - 27 Apr 1920 Əlimərdan bəy Ələkbər oğlu Topçubaşov
Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin sədrinin müavini
28 Apr 1920 - 16 May 1920 Mirzə Davud Bağır oğlu Hüseynov [5]
Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin sədri
28 Apr 1920 - 21 May 1921 Nəriman Kərbəlayi Nəcəf oğlu Nərimanov
Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri
21 May 1921 - 12 Mar 1922 Muxtar Hacı oğlu Hacıyev [6]

[1] Continues in office from 27 May 1918 when he was appointed in absentia at the meeting of Azərbaycan Milli Şurası in Tiflis [now Tbilisi, Georgia]; takes office in Elizavetpol (now Ganja, Azerbaijan) 17 Jun 1918.
[2] In office 17 Jun 1918 - 14 Mar 1919 (in exile 28 May 1918 - 17 Jun 1918).
[3] Pending the full assumption of functions of the office by Azərbaycan Parlamentının sədri who exercised the functions of diplomatic representation abroad (7 Dec 1918 - 27 Apr 1920).
[4] Ağayev submitted his resignation (22 Jan 1920), acknowledged by the Parliament; after the recess, the Parliament resumed its sessions chaired by Məmmədrza ağa Vəkilov (2 Feb 1920) and elected Cəfərov as its chairman (2 Feb 1920) who immediately took the chair.
[5] Pending the taking office by Nəriman Kərbəlayi Nəcəf oğlu Nərimanov, who arrives to Baku 16 May 1920.
[6] Continues in office to 7? May 1922.
Last updated on: 29 Mar 2013 13:41:08