Armenia (Soviet Republic): Sources - Archontology.org

Armenia (Soviet Republic): Sources

  • Armenian SSR Supreme Council Records - Armenian edition. Records of the Supreme Council of the Armenian Soviet Socialist Republic (Tełekagrer Haykakan Sovetakan Socʻialistakan Ṙespoublikayi Geragouyn Soveti, Տեղեկագրեր Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկայի Գերագույն Սովետի) (No. 1, 1 Sep 1938 - No. 12, 1966) || Records of the Supreme Council of the Armenian Soviet Socialist Republic (Haykakan Sovetakan Socʻialistakan Hanrapetout’yan Geragouyn Soveti Tełekagir, Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն Սովետի Տեղեկագիր) (No. 13, 1966 - No. 6-7, 1989) || Records of the Supreme Council of the Armenian Soviet Socialist Republic (Haykakan Xorhrdayin Socʻialistakan Hanrapetout’yan Geragouyn Xorhrdi Tełekagir, Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի Տեղեկագիր) (No. 8, 1989 - No. 15, 1990) (web site: 1940, 1941, 1947-1950, 1953-1966; 1966-1989; 1989-1990)
Last updated on: 20 Jun 2022 16:38:44